Geschiedenis

De Koninklijke Vereniging “Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps” (KTSM), werd opgericht op 18 juni 1895.

Onder leiding van kapelmeester F. Krönig werd op 26 november van dat jaar het eerste officiële concert gegeven. Het ledenaantal bedroeg toen 25 personen.

De tweede wereldoorlog heeft bij KTSM flinke wonden achtergelaten met als dramatisch dieptepunt het fusilleren van een aantal leden aan het einde van de oorlog. Ten tijde van de onderdrukking waren concerten en optredens verboden en door beschietingen, bombardementen en plunderingen zijn vele waardevolle eigendommen, waaronder het instrumentarium en een groot deel van de notulen en verslagen, gestolen of verbrand.

In 1948 beschikte de vereniging weer over een goed repetitielokaal en ook ten aanzien van de instrumenten was een verbetering gekomen. Tijdens het jaarlijkse concert in 1948 werd door de toenmalig burgemeester Cambier van Nooten, namens Hare Majesteit de Koningin, het predikaat “Koninklijk” verleend.

Begin vijftiger jaren was KTSM één van de eerste verenigingen in ons land die met sousafoons werd uitgerust. Op Koninginnedag 1962 werd een groep majorettes in kleurrijke uniformen gepresenteerd hetgeen een mooie uitbreiding van de vereniging betekende.

Hoogtepunt in de rijke KTSM historie is de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw in 1998. De kroon op het werk van vele jaren creativiteit, saamhorigheid en doorzettingsvermogen binnen de KTSM gelederen.